Jeg underviser og afholder temadage for private og kommunale organisationer og andre interesserede. Oplæggets længde kan varieres fra 1½, 3 til 6 timer. Nedenfor ses et eksempel på en temadag af 6 timer.

Spædbarnsterapi, tegning og livshistorier anvendt i socialfaglig og pædagogisk praksis med børn

”Jeg tror, man med ord må frigøre børn fra det, de hører. På den måde bliver byrden kun symbolsk, og det er ved hjælp af ordene, at man fjerner dens vægt.”
(F. Dolto)

Varighed

Temadag af 6 timers varighed inkl. formiddags- og eftermiddagspause samt frokostpause.

Form

Temadagen vil variere mellem oplæg, brug af videomateriale og debat.

Indhold

Mange mennesker – også fagfolk inden for børne- og ungeområdet – er af den overbevisning, at man ikke kan lave terapi med spædbørn og små børn under tre år i øvrigt. Dette fordi barnet i den førsproglige udvikling (under 3 år) ikke menes at forstå den intellektuelle og kognitive betydning af de anvendte ord.

Franske psykoanalytikere, heriblandt børnelæge og psykoanalytiker Françoise Dolto (1908-1988), har igennem mange år anvendt psykoanalyse som metode blandt spædbørn. Dolto erfarede, at det lille barn intuitivt ikke bare forstår, hvad der bliver fortalt, men at ordene også har en terapeutisk virkning.

Dansk Institut for Spædbarnsterapi har ladet sig inspirere af de franske psykoanalytikere, og har udviklet spædbarnsterapiens metode, som er en psykoterapeutisk behandlingsmetode, der kan anvendes af alle (dog afhænger formen af uddannelsesbaggrund). Metoden er tilpasset nutidige danske forhold og kan bruges i daglig her-og-nu-praksis blandt fagfolk i fx dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, børne- og unge forvaltninger og i plejefamilier.

På temadagen vil I blandt andet blive introduceret til:

  • Spædbarnsterapiens historie, en grundig introduktion
  • Spædbarnsterapiens metode anvendt i socialfaglig og pædagogisk praksis
  • Spædbarnsterapiens metode anvendt til større børn og voksne
  • Brug af tegninger i samtaler med børn
  • Barnets livshistorie og dets betydning for børn, der oplever brud