Jeg underviser og afholder temadage for private og kommunale organisationer og andre interesserede. Oplæggets længde kan varieres fra 1½, 3 til 6 timer.

Eksempler på afholdte temadage og oplæg:

  • Familier i krise – hvordan hjælper vi dem til at hjælpe sig selv?
  • Spædbarnsterapi – også for større børn og voksne – en måde at tale om selv meget svære ting med også helt små børn
  • Spædbarnsterapiens metode anvendt i pædagogisk praksis samt livshistoriers betydning for anbragte børn.
  • Hvad er spædbarnsterapi, og hvorfor er det interessant i fht. socialfaglig praksis i arbejdet med udsatte børn og unge?
  • Hvad er spædbarnsterapi, og hvorfor er det interessant i fht. pædagogisk praksis i en daginstitution?
  • Hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi? Om gruppedynamik og gruppetrivsel på arbejdet.